HOME FOR NOW 
Katrine Visselbjerg Kristensen 
TLF:+45  2048 6855 
Mail: info@homefornow.dk
CVR: 40040544
  • Katrine Visselbjerg

BO I DANMARK / LIFE IN DENMARK

Opdateret: 15. maj 2019

English below

BO I DANMARK


DANMARK

Høje levestandarder.

Levestandarden er generelt meget høj, og folk føler sig glade og sikre.


INFRASTRUKTUR

Infrastrukturen fungerer godt, hvilket betyder mindre tid på pendling og transport.


TOPKVALITETS SKOLESYSTEM

Danmark har et stærkt uddannelsessystem, der har en af ​​de højeste offentlige

udgifter til uddannelse i verden.


KULTUR

Dansk kultur er afslappet og bygget på tillid, sikkerhed og samarbejde.

Danmark deler første plads som det mindst korrupte land i verden.


REGISTRERINGER

Der er kun få obligatoriske registreringer, du skal få før og efter du ankommer til Danmark (reglerne deraf afhænger af dit statsborgerskab).


SPROG

Ingen sproglige hindringer.

Næsten alle danskere taler og forstår engelsk, hvilket gør det nemt for

udlændinge at arbejde og bo i Danmark.
LIFE IN DENMARK


DENMARK

High living standards.

The standard of living is generally very high and people feel happy and secure.


INFRASTRUCTURE

The infrastructure works well, which means less time on commuting and transport.


TOP QUALITY SCHOOL SYSTEM

Denmark has a strong education system that has one of the highest public

expenditure on education in the world.


CULTURE

Danish culture is relaxed and built on trust, security and cooperation.

Denmark shares first place as the least corrupt country in the world.


REGISTRATIONS

There are few mandatory registrations that you must get before and after you arrive in Denmark (the rules thereof depend on your citizenship).


LANGUAGE

No linguistic obstacles.

Almost all Danes speak and understand English,

which makes it easy for foreigners to work and live in Denmark.